ХОЛБОО БАРИХ


Санал хүсэлт байвал дараахь хаягаар холбоо барина уу:

Статистикийн хэлтэс аймгийн Засаг даргын тамгын газрын байр

                                                                                  113,118 тоот өрөө

E-mail:  tuv@nso.mn

Утас: 7027-2275, 7027-2136

Сайтад хандах хаяг: http://tuv.nso.mn/

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо