ХОЛБОО БАРИХ


Санал хүсэлт байвал дараахь хаягаар холбоо барина уу:

Статистикийн хэлтэс аймгийн Засаг даргын тамгын газрын байр

                                                                                  113,118 тоот өрөө

E-mail:  tuv@nso.mn

Утас: 7027-2275, 7027-2136

Сайтад хандах хаяг: http://tuv.nso.mn/

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо