БЮЛЛЕТЕНЬ ТАНИЛЦУУЛГА


2001 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2002 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2003 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2004 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2005 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2006 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2007 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2008 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2009 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2010 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2011 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2012 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2013 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2014 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо