Ном тохимол


Төв аймгийн нийгмийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг олон жилээр бүх сумдыг хамруулан  275 хуудастай номыг хэвлэн гаргалаа. Төв аймгийн хөдөө аж ахуйн статитсикийн эмхтгэл энэ эмхтгэл нь бүх сумыг хамруулсан 296 хуудастай ном бөгөөд хөдөө аж ахуйн бүхий л мэдээллийг багтаасан байна. Хүн ам орон сууцны тооллогын 2010 оны улсын тооллогын нэгдэсэн дүнгийн ном гарлаа. Уг ном нь хүн ам орон сууцны тооллогын мэдээндээр үндэслэн гаргасан бөгөөд 11 бүлэг тооллогын үндсэн үр дүнгийн гол үзүүлэлт бүхий хавсралтууд 187 хуудастай ном юм. Эдгээр номны талаар сонирхсон хүмүүс манай хэлтэсгт хандан дараах утсаар холбоо барина уу Харилцах утас:70272275, 70272136, 88018548

Үндэсний Статистикийн Хороо нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны удирдлага, төлөвлөгч нарт  хэрэгцээтэй статистикийн мэдээллийн олдоц, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд орон нутгийн түвшинд гаргах боломжтой үзүүлэлтүүдийг сонгон авч, сум, багийн түвшинд задлан боловсруулж, дүгнэлт шинжилгээ хийсэн байна. Уг ажлын үр дүнд НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр аймаг, нийслэлийн “Статистикийн товчоон” номыг хэвлэн хэрэглэгчдэд танилцууллаа. ҮСХ-ноос Статистикийн албаны 90 жилийн ой, энэ 2014 оныг орон нутгийн статистикийн албадын чадавхийг бэхжүүлж, анхдагч мэдээллийн чанарт ахиц дэвшил гаргах жил болгох зорилтын хүрээнд албан ёсны болон захиргааны статистикийн  мэдээллээс орон нутгийн түвшинд гаргах боломжтой үзүүлэлтүүдийг сонгон авч боловсруулан энэхүү лавлагааны номыг аймаг, нийслэлээр гаргах зорилт тавьсан юм. Номын эцсийн зорилго нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо хүртэлх орон нутгийн удирдлага, төлөвлөгч нарт гарын авлага болгох, мэдээллийн олдоц хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн болно. Хэрэглэгч та Төв аймгийн "Статистикийн товчоон" номыг бүрэн эхээр нь эндээс татаж авна уу.

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо