Зургийн цомог


1964 ОНД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙГ СТАТИСТИКИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР

АНХНЫ ТӨГСӨГЧИД

                                                1967 он

                                                            1969 он

1981 он

                       1970 он сумдын орлогч дарга нар

                                                         2004 он

                                                            2003 он

                                                          2007 он

                                                      2013 он

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо