Зургийн цомог


1964 ОНД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙГ СТАТИСТИКИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР

АНХНЫ ТӨГСӨГЧИД

                                                1967 он

                                                            1969 он

1981 он

                       1970 он сумдын орлогч дарга нар

                                                         2004 он

                                                            2003 он

                                                          2007 он

                                                      2013 он

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо