Хамгийн хамгийн хамгийн


smileysurpriseyes Хамгийн, хамгийн, хамгийн

• Лутын Нацагдорж - Статистикийн албанд 25 жил, статистикийн хэлтэс, товчооны даргаар 17 жил ажилласан.

• Данжингийн Аюуш - Статистикийн товчоо, хэлтэст тасралтгүй 43 жил ажилласан.

• Долгорын Дамдинпүрэв - Баянжаргалан сумын орлогч дарга 1974 онд Төв аймгаас хамгийн анхны бүртгэл статистикийн тэргүүний ажилтанаар шагнагдсан.

• Сүхийн Амарбат - Статистикийн товчооны мэргэжилтэн нараас хамгийн анхны бүртгэл статистикийн тэргүүний ажилтанаар 1984 онд шагнагдсан.

• Аймаг-улсын хооронд бий болсон анхны сүлжээг статистикийн албанд 1984 онд мэдээлэл боловсруулж, бэлтгэж, шууд дамжуулах зориулалттай МЕРА-100 хэрэглэгчийн цэгийн микро машиныг суурилуулж, ашиглалтанд оруулсан

• 1991 оноос анхны "МОНЕЛ" брендийн персональ компьютерыг аймгийн статистикийн албанд ашиглаж эхэлсэн

• 1991 оноос MSDOS үйлдлийн системийн орчинд ажилладаг электрон хүснэгт ашиглан тоо мэдээллийг боловсруулан, нэгтгэж үр дүнгийн хүснэгтүүд гаргаж авдаг SC-4.comыг анх статистикийн албаны мэргэжилтэн нар хэрэглэж эхэлсэн.

• 1991 оноос персональ компьютерыг ашиглан MSDOS системийн орчинд XTALK.exe программаар мэдээлэл дамжуулж эхэлсэн. • 1995 онд WINDOWS-3.11 үйлдлийн систмийг хэрэглэж хэрэглээний WORD, EXCEL программыг мэдээлэл боловсруулах , танилцуулга бэлтгэх үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг болсон.

• 1997 онд анх удаа аймгийн төвшинд Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг олон улсын эдийн засгийн стандарт ангиллын дагуу үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсон.

• 1998 онд анх удаа аймгийн статистикийн албаны WEB сайтыг FRONT PAGE программаар хийсэн.

• 2001 онд персональ компьютероор интернэтийн сүлжээг ашиглан Електрон шуудангаар мэдээлэл солилцож дамжуулж эхэлсэн.

• 2004 оноос статистикийн судалгаа, танилцуулгыг нягтруулсан PDF өргөтгөлтэй файлаар бэлтгэдэг болсон.

• 2005 онд аймгийн статистикийн албаны Мэдээллийн санг DEVINFO программаар хийж эхэлсэн.

• 2012 онд анх удаа Хөдөө аж ахуйн тооллогыг зохион байгуулж явуулсан.

• 2013 онд Мал тооллогын бүх маягтыг сум, багаас өрх, аж ахуйн нэгжээр цахим программд оруулсан. 

• 2014 онд Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн программыг сум, багаас цахим хэлбэрт шилжүүлсэн.

• 2014 оноос Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, Ажиллах хүчний судалгааг цаасгүй технологид шилжүүлэн таблет ашиглан авдаг болсон.

• 2015 онд анх удаа хүн ам, орон сууцны завсрын тооллогыг зохион байгуулж явуулсан.

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо